Övrig information

Villkor

Föraren måste vara minst 18 år gammal och ha ett giltigt B-körkort. Körkortet ska vara giltigt i EU-länder. Kunden ska ta med sitt giltiga körkort för att delta.

Om en kund lider av sjukdom eller funktionsnedsättning (såsom hjärtsjukdom, astma, diabetes, epilepsi, rygg- eller höftproblem) som kan påverka hans/hennes förmåga att delta i verksamheten eller att hon är gravid ska han/hon före kl. deltar i aktiviteterna rådfråga medicinska experter om hans/hennes lämplighet att delta i aktiviteterna. Kunden ska bekräfta att han/hon deltar i de aktiviteter som erbjuds i Tjänsterna på egen risk i det fall att han/hon lider av sådan sjukdom eller funktionsnedsättning eller graviditet.

Om en kund återhämtar sig från någon sjukdom eller effekterna av alkohol- och/eller drogkonsumtion eller nyligen har haft några allvarliga sjukdomar eller operationer, förbehåller vi oss rätten att vägra kundens deltagande baserat på säkerhetsproblem. Vi har 0 tolerans för alkohol och droger under aktiviteterna.

Våra aktiviteter är inte lämpliga för gravida på grund av vibrationer till följd av ojämna spår.

Routevare ansvarar inte för eventuella värdeföremål från kunder som lämnas kvar i det offentliga området/lokalerna när de deltar i aktiviteterna.

För mer information:
Kontakta gärna Niclas Hellqvist

Telefon:
+46 738 07 82 45

E-post:
niclas@routevare.se